Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
SZKOŁA + BIZNES
Dodano: 2013-09-24
17 września

17 września 1939 r. - pamiętamy...

            17 września 1939 roku wojska ZSRR przekroczyły granice Polski. Można powiedzieć, że dokonano wówczas  IV rozbioru Polski.

            Tradycją ZST stało się uczestnictwo w obchodach rocznicowych upamiętniających ówczesną zbrodnię przeciwko Polsce. Ze względu na niesprzyjającą pogodę  uroczyste obchody odbyły się w holu naszej szkoły. Następnie zgromadzone delegacje udały się pod pomnik, by tam złożyć kwiaty i uczcić pamięć ofiar stalinowskiej agresji. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii na fb.

Dodano: 2013-09-24
Protokół

Dodano: 2013-09-19Czytaj więcej
Jarmark Cysterski
Sobota – 14 IX
W DAWNYM OPACTWIE CYSTERSKIM

Miejsce: plac przed Bazyliką Katedralną
12:00  Rozpoczęcie Dnia w dawnym opactwie cysterskim ( warsztaty dla młodzieży)
12:30 XIV Bieg Cysterski[koniec
Miejsce: plac przed Collegium Marianum
14:00 Otwarcie XIII Jarmarku Cysterskiego
Salwy z artylerii, wręczenie nagród zwycięzcom XIV Biegu Cysterskiego
 
14:15 Turniej rycerski dla żaków
O miecz Starosty Powiatu Tczewskiego
 
15:30 Piknik Cysterskie Złoto
Spektakl: W nowicjacie u krzyżaków
 
          Turniej plebejski dla publiczności
          Turniej rycerski konny – kruszenie kopii
 
Miejsce: ul. Mickiewicza – plac przed Katedrą
17:30 – 17:50 Parada Zespołów Muzyki Dawnej i rycerstwa
 
Miejsce: Bazylika Katedralna
18:00- 19:00 VII Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej
 
Miejsce: przed hotelem “ Nad Wierzycą”
               “ Jadło i napitki”
19:00 – 22:00 Biesiada Jana III Sobieskiego
                       u cystersów pelplińskich
 
 
 
Niedziela – 15 IX
JAKO W NIEBIE TAK I .....
 
Miejsce: Bazylika Katedralna
10:00   Msza Święta z udziałem uczestników Jarmarku Cysterskiego;
            po Mszy koncert finałowy VII Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej
 
Miejsce:  ul. Wybickiego – Collegium Marianum
13:30  Przemarsz średniowiecznego korowodu ulicami Pelplina
 
Miejsce: przy Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin
13:50  Odegranie hejnału Pelplina
           Przekazanie klucza do Miasta Księciu Mestwinowi
 
Miejsce plac przed Collegium Marianum
14:00  Powitanie uczestników XIII Jarmarku Cysterskiego
           przez głównych organizatorów
 
14:15  Spektakl historyczno – edukacyjny
           JAKO W NIEBIE TAK I....
           ( młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego w reżyserii Jacentego Ordowskiego)
 
16:00  Turnieje i rozrywki: Rycerski turniej bojowy pieszy o miecz Burmistrza Pelplina; prezentacja tańców dawnych;konkurs sprawności rycerskiej dla publicznosci
 
Miejsce: Przystań Jana III Sobieskiego
17:30 – 18:30  Spektakl historyczno – kostiumowy
                        Najazd Szwedzki na Pelplin
Dodano: 2013-09-16
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014

Już po pierwszym dzwonku...

2 września o godz. 11.00 przed budynkiem szkoły odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Dyrektor Czesław Roczyński przywitał wszystkich zgromadzonych – uczniów i nauczycieli. Powitaliśmy wśród nas cztery nowe klasy technikum i jedną klasę zasadniczej szkoły zawodowej.

Wszystkim życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2013/2014.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Dodano: 2013-09-13
Zawiadomienie

 

Dodano: 2013-09-13Czytaj więcej
Narodowe czytanie

7 września 2013 roku uczestniczyliśmy w II edycji akcji „ Narodowe Czytanie” zainicjowanej w zeszłym roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Akcja ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty narodowej, zbliżanie pokoleń.                                                                    „Narodowe Czytanie” udowadnia, że wspólna lektura pereł literatury jest nie tylko przygodą intelektualną, ale sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych, których łączy miłość do rodzimej literatury.

Dodano: 2013-09-12Czytaj więcej
Przetarg na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zst.etczew.eu
Tczew: I etap - wykonanie drogi pożarowej - nakaz - oraz odprowadzenie wód
opadowych
Numer ogłoszenia: 277230 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych W związku z rozstrzygnięciem postępowania na zamówienie publiczne, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, Zespół Szkół Technicznych w Tczewie informuje jak niżej: 1. Po zbadaniu i ocenie ofert, na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tj.ceny, dokonano zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: P.P.H.U. „PROFIT” – Wojciech Kusa, 83-110 Tczew ul. Rejtana 1 – cena oferty: 98.999,92 zł. Oferta ta uzyskała 100 punktów. 2. Poniżej podajemy pozostałe firmy, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z uzyskaną punktacją: - Firma „ARS” Arkadiusz Stubba Kolnik ul. Świerkowa 7, 83-032 Pszczółki – cena oferty 101.495,98 zł – 97,54 pkt, Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W związku z powyższym informujemy, że umowa zostanie zawarta w dniu 6 sierpnia 2013r. Tczew dnia 01.08.2013r..

Dodano: 2013-09-05
Zaproszenie do składania ofert ...

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie