Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Dzień Profilaktyki Szkolnej
Dodano: 2024-03-26
Zwiedzanie Sejmu RP
Dodano: 2024-03-25
Światowy Dzień Zespołu Downa
Dodano: 2024-03-22
„Z Tczewa na morza i oceany”
Dodano: 2024-03-12
Dzień otwarty szkoły
Zaproszenie Dzień Otwarty
Dodano: 2024-03-06
Prezentacja
Dodano: 2024-03-06
Film promocyjny

Dodano: 2024-03-06
Terminy rekrutacji
od 15 maja do 14 czerwca (do godz. 15.00)

Zarejestruj się na stronie: 

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

12 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 12 lipca do 19 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwa zdjęcia.
22 lipca  Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów. 
Dodano: 2024-03-06
Noc żywych Ballad
Dodano: 2024-02-29
Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie

 

Tytuł projektu:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych

Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie

Żródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Działanie: 
4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Okres realizacji:

02.01.2017 r. - 30.09.2023 r.

          

Opis: 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie im. kmdra A. Garnuszewskiego
w Tczewie. Zostanie przebudowane poddasze szkoły, dzięki czemu powiększy się powierzchnia przeznaczona do celów dydaktycznych. Zostanie wykonana winda oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie wykonana przebudowa i doposażenie dwóch pomieszczeń Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie oraz powstanie wiata przeznaczona na składowanie materiałów budowlanych i do ćwiczeń praktycznych.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy.

Dodano: 2024-02-27
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie