Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Konkurs fotograficzny

Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs fotograficzny

„Zobacz, piękno jest wśród nas…”

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na otaczającą nas rzeczywistość. Przedmiotem fotografii może być martwa natura, krajobraz, świat ludzi i zwierząt, scenka rodzajowa, życie szkoły  – pozostawiono to inwencji artysty fotografika.

Nasze otoczenie jest pozornie zwykłe, ale jakże piękne. Warto to tylko dostrzec.

 

Najważniejsze! pomyśl o ciekawym i dowcipnym podpisie pod zdjęciem.

Dodano: 2014-11-05Czytaj więcej
„Brzeg morski i jego mieszkańcy”- warsztaty terenowe

Dnia 9 października 2014r. odbyła się wycieczka przedmiotowa dla uczniów klasy II Te. Uczniowie pojechali na zajęcia terenowe pod nazwą „Brzeg morski i jego mieszkańcy” do Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego na Wyspie Sobieszowskiej. Zakres tematyczny warsztatów obejmował: typy wybrzeży w Polsce, warunki życia dla organizmów, charakterystykę warunków siedliskowych, adaptacje roślin, sukcesję-zróżnicowanie stref wydmowych, zwierzęta siedlisk przybrzeżnych.

brzeg_morski4_resize.JPG

Dodano: 2014-10-24Czytaj więcej
Kolejny raz z wizytą w Wandzinie

wandzin3_resize.JPG20 października pojechaliśmy na warsztaty profilaktyczne do Wandzina. Znajduje się tam ośrodek leczenia uzależnień oraz gospodarstwo ekologiczne. Mieliśmy okazję zwiedzić ośrodek i zapoznać się z jego szeroką działalnością profilaktyczną, edukacyjną oraz ekologiczną.

Eko- szkoła życia w Wandzinie prowadzi hodowlę zagrożonych,  rodzimych gatunków zwierząt i roślin np. prowadzona jest hodowla Królika Polskiego Białego Popielniańskiego, Kurki Kuropatwiany Zielononóżki oraz starych odmian drzew owocowych.

Dodano: 2014-10-24Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po oficjalnym przywitaniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Dwuosobowe delegacje klas pierwszych uczestniczyły w quizie z wiedzy o szkole. Pytania sprawiły niektórym uczestnikom trochę trudności – pierwszoklasiści mają na szczęście jeszcze cztery lata, aby uzupełnić swą  wiedzę o szkole. Samorząd Uczniowski przygotował dla klas pierwszych symboliczne dyplomy oraz tarcze:)

Dodano: 2014-10-24Czytaj więcej
Podziel się posiłkiem

W pierwszy weekend października po raz kolejny przystąpiliśmy do zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem” organizowanej przez Bank Żywności w Tczewie. Prawie czterdziestu wolontariuszy z naszej szkoły zbierało żywność w sklepach Lidl i Carrefour przy ul. Braci Grimm.

zbzyw14_1_resize.JPG

Dodano: 2014-10-22Czytaj więcej
Europejska Noc bez Wypadku

enbw14_3_resize.JPG18 października bieżącego roku fundacja „Krzyś” wspólnie z partnerami zorganizowała XI edycję kampanii „Europejska Noc bez Wypadku”. Akcja odbyła się jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia, zainspirowanego przez belgijską fundację Responsible Young Drivers, jest ograniczenie wypadków dyskotekowych oraz liczby nietrzeźwych kierowców na drogach.

 

Dodano: 2014-10-22Czytaj więcej
Kieruj bez procentów

kieruj_bez_proc1_resize.JPG 

W miesiącu październiku gościliśmy w naszej szkole Pana Arkadiusza Grabowskiego, który przeprowadził cykl warsztatów pod nazwą „Kieruj bez procentów”. To już trzecia edycja tych zajęć, których koordynatorem jest Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Celem kampanii jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez zwiększenie wiedzy kierowców, kandydatów na kierowców na temat wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność kierowania oraz kształtowanie u młodych ludzi postawy odpowiedzialności za życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Warsztatami zostali objęci uczniowie klas II i III naszej szkoły.

                                                                                                                              J. Chamska

 

 

Dodano: 2014-10-22Czytaj więcej
ARS, czyli jak dbać o miłość?

W miesiącu wrześniu gościliśmy w naszej szkole pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie Panią Katarzynę Różyńską, która przeprowadziła w klasach I-szych oraz w klasie III E/M pogadanki na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości dopalaczy. Zajęcia prowadzone były w ramach programu edukacyjnego pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Dodano: 2014-10-20Czytaj więcej
Komunikat dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2015
Komunikat dla absolwentów,
którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2015

  1. Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  2. Posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  3. Chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

Dodano: 2014-10-08Czytaj więcej
Projekt Aktywny Belfer

Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego przystępuje do projektu pt. „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim” realizowany w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w załączenikach:

Dodano: 2014-10-06Czytaj więcej
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie