Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Komunikat dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2015
Komunikat dla absolwentów,
którzy ukończyli szkołę przed rokiem 2015

  1. Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  2. Posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  3. Chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do ich potrzeb i możliwości, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu określonych w Tabeli 1a, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zainteresowani   zobowiązani  są do przedłożenia w/w dokumentów dyrektorowi szkoły  do dnia  7 lutego 2015r.

Dodano: 2014-10-08Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie